Proloterapi Tedavisi Nedir?

Proloterapi: Proliferatif ve irritan hipertonik solisyonların vücuda enjekte edilmesi o bölgede edinsel oluşan enflemasyona karşı vücudun iyiyleştirici bir savunması esasına dayanır . Enjeksiyonlar, genellikle zedelenmiş,arızalanmış, aşınmış, orijinal yapısı bozulmuş tendon , ligament ve eklemlere yapılır.

Böylece eklem, tendon ve kas ağrıları ve ağrıya neden olan bozuk yapı tedavi edilir. Enjekte edilen proliferatif maddeler eklemde, tendonların kaslarla birleşme noktalarında ve kasların kemiğe yapışma yerlerinde, fibro-osseöz bileşkede (enthesis) inflamatuar(yangı) bir süreç başlatır.

Bu inflamasyon tamir mekanizmasını tetikler, gerek kıkırdak dokusunda gerekse kollagen fibrillerin oluşmasında ve tamirinde yeni bir süreç başlar. Ortalama üç hafta süren inflamasyon sonucunda hastada klinik düzelme başlar.

Amaç sadece AĞRInın geçmesi değil,Ağrıya neden olan PATOLOJİNİN düzelmesidir

Artrozlarda, eklem stabile sorunlarında,boyun fıtığında, bel fıtığında, avaskuler nekrozlarda, epikondilitte, (tensçi,golfçu dirseği gibi), topuk dikeninde, eklem kireçlenemlerinde, geçmeyen boyun, sırt, bel ağrılarında, ameliyat kararı vermeden düşünülmesi gereken bir tedavi şeklidir,ayrıca ameliyat sonrası ağrılarda çok etkili bir uygulamadır.

Proloterapi nasıl etkili olur

Proloterapi: Hipertonik , irritan ve proliferatif maddelerin ekleme, tendonlara, ligamentlere enjekte edilmesi esasına dayanır.

Hastadan iyi bir anamnez alınmalı uzun ve iyi bir muayene sürecinden sonra, tanı konulmaktadır ve problemli alana , proliferatif madde enjeksiyonları yapılmaktadır.

Hastalığın ağırlığına, kronikleşmesine, hastanın tamir mekanizmasının yeterliliğine bağlı olmakla birlikte, genellikle uygulamanın üçüncü haftasından sonra klinik düzelme ve semptomların kaybolduğu gözlenmektedir.

Eklem aralığının daraldığı, diz protezi önerilen vakaların radyolojik takiplerinde kıkırdak dokusunun yeniden tamir olduğu ve eklem hareket açısının arttığı, radyolojik düzelme saptandığı bildirilmiştir.

Proloterapi morfolojik değişikliklerin olduğu, Artroz, Epikondilit, avaskuler nekroz, gibi kronik ve ağır tablolarda da başarılı olmaktadır.

Proloterapi endikasyonları

 • Artroz (eklem kireçlenmeleri, aşınma ve eskimeler)
 • Eklem gevşeklikleri ve güç kaybı (laksite)
 • Tendinit (Tendon ve ligamentlerde iyileşmeyen kronik rahatsızlıklar)
 • Bursit (eklem ve tendonların kayganlığını sağlayan sıvı üreten organlarda inflamasyon)
 • Avaskuler nekrozlar( kemik dokunun yetersiz kan akımı nedeniyle nekroze olması)
 • Kas ve tendonların tekrarlayan şişmeler ve ağrılar sonucu işlev yapamadıkları rahatsızlıklar
 • kronik baş ağrıları
 • kronik boyun ağrıları
 • Tekrarlayan sırt ağrıları
 • Tekrarlayan bel ağrıları
 • Omurgalarda, göğüs kafesinde ve kaburgalarda geçmeyen kas ve ligament ağrıları
 • kifoz
 • migren
 • Ayak bilek, el ilek burkulmaları sonrası geçmeyen ağrılar
 • Koksidinia (Kuyruk sokumu ağrısı)
 • Skolyoz (skolyozda bilinenin aksine ligament inbalansı çok önemli bir sebepdir)
 • topuk dikeni
 • Osteitis Pubis
 • Kondromalazi
 • Meniskopati
 • Tenisçi dirseği (epikondilit)
 • Plantar fasitis
 • Morton nörinoması
 • Ameliyat sonrası iyileşmeyen bel fıtıkları
 • Ameliyat sonrası geçmeyen kas, eklem ağrıları
 • Tetik noktalar(kulunç noktaları)
 • Fibromiyalji
 • Temporomandibuler (çene) eklem hipermobilitesi
 • Karpal Tunel Sendromu
 • Spor yaralamaları
 • Siyatik ağrıları
 • metatarsalji
 • çeşitli sebeplere bağlı lumbaljiler
 • erthes hastalığı