Kandida Mantar Arındırma

Kandida Hakkında Geniş Bilgi ve mantarlardan arınma için neler yapmalıyız

Normal barsak florası;

Bağırsaklarımızın alanı , emici parmak şeklindeki villuslar açılarak ölçüldüğünde 400 m2 büyüklüğündedir, yani bir top sahasının yarısından biraz daha büyüktür. Bağırsak florasında bilinen 500 çeşit bakteri bulunur ve bağırsak bakterileri 100 trilyon arasındadır ve insandaki hücrelerin 10 katıdır. Bunlar genellikle kalın bağırsaktadır. Sağlıklı bir insanda bağırsak florasındaki bakterilerin % 98'i faydalı olup yediğimiz besinler-deki proteinleri aminoasitlere, karbonhidratları disakkaritlere ve yağları yağ asitlerine dönüştürürler.

Örneğin proteinler 30 000-300 000 molekülden oluşur ve bunu amino asitlere (tek moleküle) enzimler veya bakteriler aracılığı ile dönüşürler. Faydalı bakteriler bir taraftan besinleri parçalayarak moleküllere ayırırken diğer taraftan da BC (Folikasit), B2, B6, B12 ve K-Vitamini üretirler. Aşırı et, peynir, yumurta ve benzer hayvansal gıda tüketenlerin sindirim organları zamanla yeterli ve kaliteli enzim salgılayamazlar ve normal sağlıklı flora bakterileri de görevlerini yapamayınca sindirim problemleri başlar. Faydalı bak¬terilerin oranının azalması ile onların yerine patojen (hastalık yapan) bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler yerleşir ve dengeler bozulur. Kişide immün zafiyeti (bağışık sistemi), alerji, enfeksiyona karşı dayanıksızlık( bağışıklık sisteminin zayıflaması) iltihaplı hastalıklar(romatizmal) kronik yorgunlukgibi rahatsızlıklar ortaya çıkar.

Probiyotikler

Bağırsak mukazasını (bağırsak duvarını) zararlı maddelerden korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. BC (Folikasit), B2, B6, B12 ve K-Vitamini üretirler. Yiyeceklerin hazmını kolaylaştırır, Mantarların ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddelerin kana geçmesini engeller.Bağışıklık sistemini güçlendirir.Probiyotikler Kronik iltihaplı hastalıkların oluşmasını önler. İshali kabızlık, şişkinlik ve gaz oluşumunu önler. Mantar(candida -kandida ve bakterilerin üretiği toksik madeler migreni, depresyonu, panik atak gibi psikolojik durumları gibi alevlendirir, probiyotikler bağırsakların normal işlev görmesini güçlendirirerek yaşam kalitemizi arttırır.

Kalın bağırsaklarda 500 tür ve çeşit olarak 100 trilyon civarında , ağırlık olarak takriben 1,5 kg bakteri ve mantar bulunur. Bakterilerin bir kısmi fecesle (dışkı) ile dışarı atılır ve yıllık atılan bakteri 70 kg.ı bulur. Bakteriler protein artıklarını parçalayarak moleküllere ayıran bakteriler (bakteroides, proteus, E. coli, ve clostrium gibi) ve karbonhidrat artıklarını parçalayarak moleküllere ayıran bakteriler (Bifidobakterium, laktobacillus ve streptokokçu faecalis gibi) arasında bir denge vardır. Faydalı bakterilere ,mantarlar belirli bir oran ve denge içindedir.bu faydalı olması gereken bakterilere probiyotik denir.

Antibiyotik ,uygun olmayan ve gereksiz ilaçlar, konserveli besinler, hazır yiyeceklerin katkı maddeleri (hamburger , Cheesburger vb.) asitli içecekler, (cola,hazır meyve suları, vb.) aşırı hayvansal besinler, fazla içilen siyah çay ve kahve faydalı bakterilerin azalıp zararlı bakterilerin çoğalmasına neden olur. Böylece zamanla E. coli, enterokokken ve clostridin gibi bakte¬rilerin oranı aşırı artar. Buda başta alerji olmak üzere birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Yapılan araştırmalarda alerjik rahatsızlıkları olanların kalın bağırsaklarında yüksek oranda clostridium difficile tespit edilmiş ve bu bakterinin de igG oranını yükselttiği görülmüştür

Bağırsak florasının bozulması zamanla pankreas, karaciğer, sindirim sisteminin ürettiği enzimin kalitesinin düşmesi nedeniyle kişide yağ-, protein- ve karbonhidrat hazımsızlığı nedeniyle kişide yağlanma, obesite, damar sertliği ve alerji gibi hastalıklar ortaya çıkar.

PREBİYOTİK

Barsak florasındaki faydalı bakterilerin çoğalması ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için onların besini olarak değerlendirilen maddelere de preabitotik denir.(prebiyotik)

SAĞLIKLI VE SAĞLIKSIZ BAKTERİLER

Normalde, insan vücudunda ciltte, ağızda, ince ve kalın ba¬ğırsakta birçok bakteri bulunur. Bazı vi¬taminler bağırsaklarda bulunan bu faydalı bakteriler tara¬fından üretilmektedir.

Sindirim yeteneği azalan yetişkinlerde E.coli ve diğer pa¬tojenler kalın bağırsakta en çok görülen bakteri çeşidini oluş¬tururlar. Bebeklikten yetişkinliğe doğru yolculuk sırasında faydalı bakterilerimizin çoğu ölmüştür.

Faydalı olmayan floranın gelişmesinin başlıca nedenlerinden biri sağlıksız beslenmedir. Sağlıksız diyet aşırı antibiyotik kullanımı ve diğer faktör¬ler, faydalı ve koruyucu bakterilerin dengesini, hastalık oluşturan mikroorganizmalar lehine bozar. Bunlardan biri olan Kandida Albicans gereğinden fazla çoğalarak zararlı hale gelir.

KANDİDA ALBİKANS NEDİR? KANDİDA (CANDİDA) ALBİKANS =MAYA MANTARLARI

Barsak florası bozuldukça faydalı bakterilerin ve belli bir oranda var olan kandidanın oranları değişir. Candidalar hızla çoğalmaya başlar ve barsak florasına egemen olur.

Kandida; maya formunda bir mantar çeşidi olup, vücutta kontrolsüz bir şekilde fazla çoğalarak, bağışıklık sistemini zayıflatır. Küçük bir maya yüzde¬si, vücudun sağlığının zayıf olduğu bir dönemde, büyüme ortamı bulur ve sistemde baskın hale gelir. Aslında gerekli yerlerde az miktarda bulunması faydalı olduğu halde, bulunmaması gereken yerde bulunan ve gereğinden fazla kontrolsüz bir şekilde çoğalan mikroorganizmalar sağlığımıza zarar vermeye başlar.

Sağlıklı bir bağışıklık sisteminde, doğru organizmalar doğru sayılarda vücutta doğru yerlerde bulunmalıdır.

Sağlıklı diyet, sağlıklı besinler, detoks ve sağlıklı bağırsak flo¬rasının oluşturulması ömür boyu Kandida kontrolünü sağlar ve bağışıklık sisteminin bütünlüğünü korumaya yardımcı olur.

Kandida bir kere sisteme bulaştıktan sonra on¬dan kurtulmak aynı derecede zordur.

Ne yazık ki antibiyotikler, şeker tüketimi ve diğer diyetsel yanlışlıklar mayanın gelişimi için mükemmel bir ortam oluşturmaktadır.

Faydalı bakteriler bağışıklık sisteminin ayrılmaz bir parçası¬dır. Kötü beslenme ve antibiyotikler nedeniyle bir kere dengesi bozuldu mu, Kandida kontrolden çıkarak ciddi bir soruna dönüşebilir.

Tedaviye direnen birçok ağır hastalığın temelinde kandida yer almaktadır. Hafif vakalar fark edilip erken tedavi edilirse, kişi gelecekteki birçok sorundan korunmuş olur. Bu hastalığı teşhis etmek ge¬nellikle zor olduğundan, çoğu vaka teşhis edilene kadar ciddi bir sorun haline gelmiş olur.

Kandida'sı olan çoğu kişi yiyeceklere ve kimyasallara karşı duyarlılık geliştirirler.

Çocuklarda Kandida semptomları, hiperaktiviteden, öğren¬me bozukluklarına, tekrarlayan kulak enfeksiyonlarından, be¬bek bezi kızarıklıklarına ve ishal ya da kabızlığa, iştahsızlığa ve uyku bozukluklarma kadar değişiklik gösterir.

KANDİDANIN NEDENLERİ

Yanlış beslenme,sezeryan doğumlar hem anne hem bebek için bağırsak florasının bozulması hatta candida hakimiyeti için en önemli etkenlerdir.candida mantarlarının besin kaynağı şekerdir.rafine karbon hidratların aşırı tüketilmesi candidalar için ziyafettirve çoğalmaları hızla devam eder.

Vücut Kandida yüzünden dengesini kaybettiğinde, birçok hastalık bunu fırsat bilmeye hazırdır. Aşırı ve gereksiz kullanılan antibiyotikler candida için ortamı hazırlar.

Antibiyotiklere ek olarak Kandida'nın artmasına neden olan diğer ilaçlar, bağışıklığı baskılayan belli ilaçlardır. Bu grup daha çok, steroid ya da kortizon ilaçları olarak bilinmek¬tedir , bu güçlü ilaçlar bağı¬şıklık sistemini baskılarlar ve Kandida olasılığını artırırlar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ÇALIŞMAMASI

Kandida bağışıklık sistemini zayıflatır ve savaşmasını zorlaş¬tırır. Elbette, Kandida'yı ve onun diğer hastalıklarla ilişkisini anlamak için daha yıllar sürecek araştırma ve çalışmaya ge¬rek vardır.

Yakın zamanda açığa çıkan oto-immün hastalıkların çoğu, bağı¬şıklık sisteminin aşırı yüklenmesinden dolayı oluşmaktadır.

Kandida, kalın bağırsağın enflamasyonu demek olan kolit içinde bir ön şarttır. İnce bağırsağın enflamasyonu olan Crohn hastalığı vakalarında da genellikle önce Kandida'nın oluştuğu görülmektedir. Kısaca, Kandida tedavi edildiğinde, kolit, Crohn hastalığı ve lupus da tedavi edilmiş olmaktadır.

Kandida'nın tedavi edilmesini takiben, multipl skleroz ve lupus vakalarında önemli iyileşmeler görülmüştür. Multipl sklerozun bağışıklık sistemi ve sinir sisteminin bütünlüğü ile alakası vardır; lupus ise bağışıklık fonksiyonlarının tamamen bozulmasından kaynaklanır.

KANDİDANIN TEŞHİSİ

Kandida için bütün vücut kinezyoloji testi ile değerlendirilmelidir. kinezyoloji en basit teşhis ve değerlendirme yöntemidir.

Kandida'yı teşhis etmenin bir başka yöntemi, dışkı kültürlerini analiz etmektir. Bu test ucuzdur ve Kandida'yı teşhis eder. Ama birçok durumda, maya henüz böyle basit bir kültür¬de görülmeyebilir; özellikle vücuttaki kuluçka döneminde ise.

Pahalı bir serum antikor testi de Kandida'yı teşhis etmesiye yardımcı olabilir. Ama bu testin bazı eksiklik¬leri vardır ve doğruluk seviyesinden dolayı klinik kinezyoloji testi tercih edilir.

ABD TARIMBAKANLIĞI KANDİDA’YI ETKİLEYEN YAŞAM TARZI FAKTÖRLERİ

Hayat tarzı faktörlerini değiştirmek Kandida'ya karşı savaşta büyük avantajlar sağlar. Öncelikle maya öldürülmeli, yaşayan bahçeniz tekrar ekilmeli, bağışıklık sistemi güçlendirilmeli ve diyet ile yaşam tarzı değiştirilmelidir. En önemlisi mayanın üzerinde gelişeceği yiyecek çeşitlerinden kaçınmaktır. Her kişi kli¬nik kinezyoloji ile test edilerek, bu süreçte vücudunun hangi yiyecekleri tolere edebildiği görülmelidir. Sonra, herkese tek bir program vermek yerine, kişisel ihtiyaçlara göre program¬lar geliştirilebilir

NE YEMELİ...

Diyetinizin çoğu, sebze, tam tahıl ve bitkisel proteinlerden oluşmalıdır.

Tahıl ve sebzelerinizi sarımsak, fesleğen, tarhun otu gibi ot ve baharatlarla tatlandırabilirsiniz. Tam tahıllar açısından zengin bir diyet, şeker elimine edildikten sonraki şeker krizle¬rini engeller. Meyve de faydalıdır. Meyveler doğal şeker olan fruktoz içerseler de, enerjik açıdan uygun meyvelerin ölçülü tüketimi mayayı beslemeden şeker krizlerini engeller.

KANDİDA ÖLÜMÜ

Doğal tedavi, mayanın ölmesine neden olacak vücut koşullarının dengelenmesini ve teşvik edilmesi¬ni içerir. Aynı zamanda faydalı bakterilerin yenilenmesi ve onlara gelişebilecekleri bir ortam sağlanması da olur.

Sisteminde gelişmiş bir maya bulunan herkes, tedavi sıra¬sında Kandida'nın yok olması esnasında bazı semptomlarla karşılaşabilir. Maya organizmaları içlerinde zehir taşırlar. Yok olmaları sırasında zarları da yırtılır ve toksinleri sisteme yayılır.

Bu aşamada, "kendimi iyi hissetmiyorum" tipi aşırı semp¬tomlar görülür. Maya ölmeye devam ederken, toksinler bağışıklık sistemini daha da zayıflatabilir ve enfeksiyonlar, alerji¬ler, kronik hastalıklar ve "aşırı yorgun olma" hissi ortaya çıkabilir. Bu bir iyileşme krizidir. Bazen hastalar iyileşme¬den önce kötüleşirler, ama toksinler vücuttan atıldıktan sonra iyileşmeye devam ederler.

KANDİDA ÖLÜMÜNE TAKİBEN DETOKS YAPILAMLIDIR

Diyete eklenen ek besinlerin yanısıra, Kandida'nın tedavisin¬de detoks programları da fayda sağlamaktadır. Karaciğer, böbrek ve bağırsakların temizlenmesine yardım edecek vitamin ve mineral kombinasyonlarının bitkilerle bir¬likte kullanıldığı bir program uygun olur. İyi bir detoks programı sindirime de yardımcı olur

Temizlik ve detoks önemli olmakla beraber, vücudun faydalı bak¬terilerini bir detoks planı dahilinde yenilemek de gereklidir.

Bağışıklık Sistemi Tamamlayıcıları

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve geliştirmek için pek çok tamamlayıcı kullanılabilir. En güçlü olanlar, multi -vitaminlerdir.

Germanyum minerali iyi bir bağışıklık sistemi geliştiricisidir. Birkaç antioksidan tamamlayıcı hem beta-karoten hem de germanyum içerirler. Kandida hastası olan herkes bir başka B vitamini olan biotine ihtiyaç duyar. Güçlü, bir B vi¬tamini kompleksi, biotin ile birlikte fayda sağlar. B vitamin¬lerini dengeli bir formül dahilinde alınmalıdır. Kandida'dan dolayı bağırsak yolunda önceden oluşmuş olan hasar ya da sindirim problemleri nedeniyle, bazı kişiler besinleri çok iyi absorbe edemezler. Bu yüzden, manganez, çinko, potasyum, selenyum, silis, bor, molibden ve bakır gibi mineraller de diyete eklenmelidir.

Kandida da Görülen Başlıca Semptomlar.

 • Aşırı yorgunluk . "Bitkin, tükenmiş" hissetmek
 • Kötü hafıza,unutkanlık
 • Depresyon
 • Uyuşukluk, yanma ya da karıncalanma his¬setmek ,hissizlik
 • Kas ağrıları . Kas güçsüzlüğü ya da uyuşma
 • Eklemlerde ağrı ve/ya da şişme,artrit ,artroz gibi
 • Karın bölgesinde ağrı
 • Kabızlık,ishal ,rahatsız edici gaz
 • Sorunlu vajinal akıntı , vajinal yanma ya da kaşınma
 • Prostatitis
 • İktidarsızlık
 • Cinsel arzu kaybı
 • Endometriosis
 • Kramp ve/ya da diğer regl düzensizlikleri Regl öncesi gerginlik
 • Gözlerin önünde noktalar görmek , Görüntüde bozukluk

Diğer Semptomlar*

 • Uykulu olma hissi ,.Koordinasyon bozukluğu
 • Sık ruh hali değişimleri
 • Huysuzluk ya da çok sinirli olmak
 • Konsantre olamamak
 • Baş ağrısı
 • Sersemlik/denge kaybı
 • Kulakların üstünde basınç, başta şişkinlik ya da karıncalanma hissi89. Kaşıntı ,Diğer kızarıklıklar
 • Mide ekşimesinden dolayı boğazda yanma
 • Sindirimsizlik, Geğirme ve bağırsaklarda gaz
 • Dışkıda sümüksü madde
 • Hemoroit
 • Ağız kuruluğu, Ağızda kızarıklık ya da kabarcık
 • Nefes kokması
 • Eklemlerin şişmesi ya da arterit
 • Burun tıkanıklığı ya da akması
 • Postnasal akıntı
 • Burunda kaşıntı
 • Göğüste ağrı ya da gerginlik
 • Nefes darlığı ya da hırıltılı nefes24. Öksürük
 • Sık ya da acil idrara çıkma ihtiyacı
 • İdrar yaparken yanma
 • Yanan ya da yaşlanan gözler, Görme kaybı

Kronik yorgunluk sendromunda candida ve fibromyalji hatırlanmalıdr