Enerji Dengeleme ( Scio Terapi)

Scio Biofeedback Kuantum Rezonans

SCİO Çalışma Prensipleri NASA’lı bilim adamları tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş olan bu sistem kuantum fiziğinin, enerji ve tıbbın bilgilerine dayanmaktadır ve fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlığınızın olabilecek en üst düzey şartlarını tespit etmemize yardımcı olur.

Biofeedback (biyolojik geri bildirim) ve biyorezonansı bir araya getiren Kuantum Biofeedback sistemi, bedenin kendini iyileştirme kapasitesini uyararak, tamamen doğal ve enerjisel yöntemlerle harekete geçirir. Tüm fiziksel ve ruhsal dengesizlikler önce kişinin enerji sistemini bozmaya başlar. Vücudumuzdaki her bir organ kendi enerjisiyle titreşir. Bu titreşim enerjisi toksinler, mikroorganizmalar ameliyatlar, elekrosmog,olumsuz gıda katkıları,ağır metal yüklenmesi,stress vs. sonucu bozulduğunda organ fonksiyonlarını kaybetmeye başlar. Frekans veya enerji terapi, hücresel düzeyde her organın kendi titreşim frekanslarını düzene koyarak çalışır ve böylece organ dengelenmeye, yenilenmeye ve iyileşmeye başlar.

Bedenimizde yanlış giden şeylerin ilk belirtileri titreşimsel ve elektromanyetik frekansların bozulması şeklinde ortaya çıkar. Yapılan çalışmalar, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan yıllar önce hücrelerde bozulmuş frekansların yayılmaya başladığını gösteriyor. Bu bozulmayı tespit ederek hastalıkları ortaya çıkmadan önce mümkün kılan yöntemler uygulanmaya başlanmalıdır.

Kuantum Biofeedback Magnetic Biorezonans nedir?

Magnetic Biorezonans, tüm dünyada, bilim adamları tarafından yüzyılın en modern enerji teşhisi ve dengeleme yöntemi olarak kabul edilmiştir. İnsan bedeninin enerjetik titreşimini saptayıp yorumlayarak dengelenmesine yardım eden bir methottur

Bu amaçla kullanılan cihaza ve tekniğe SCIO Kuantum Biofeedback denir.

SCIO Cihazı Kullanımı

SCIO insanlarda sağlıkla ve enerji dengesizlikleri ile bozulan frekansları tespit eden ileri teknoloji bir tamamlayıcı tıp cihazıdır.

SCIO Cihazı Kullanımı

SCIO vücuttaki virüsleri, allerjileri, besinlere hassasiyet ve eksikliklerini, vücudun biyolojik reaksiyonlarını ve titreşimlerini saptayarak ortaya çıkarır.

Klasik tıp yöntemlerinden farklı olarak hücre ve doku düzeyinde frekans boyutunda analiz yapar ve daha kapsamlı sonuçlar verir.

Bilindiği gibi vücut Sadece fizik beden değil, aynı zamanda enerjetik, duygusal ve spirütüel bedenede sahiptir.Scio

vücudun ihtiyaçları, fonksiyon bozuklukları ve mevcut hasarları hakkında bize bilgi verir.

Bu bilgiler standart tıbbi testlerden farklıdır, çünkü bize vücudun enerjetik durumu hakkında bilgi verir.

SCIO, önceden tespit edilmiş 12 000 sağlıklı frekansla vücudu tarar ve sağlıksız olan frekansları tespit eder.

Vücuttaki virüsler, organ sorunları .enerji denesizlikleri, allerjiler, anomaliler ve besin hassasiyetleri gibi birçok bilgiyi tarayıp problemler hakkında bilgi verir.

Bu cihaz ile kişilere aşağıdaki tedavilerin uygulanması için veriler toplanabilir:

Elektro-Akupunktur Meridyen Tedavisi: Bu iyi bilinen sistem ile SCIO, frekans tekniklerini kullanarak akupunktur meridyenlerini dengeler.

Rife Frekensları: Bu sistemde Rife frekansları kullanılarak organlar otomatik olarak uyarılır ve polarizayon bozuklukları dengelenir

Elektro-Akupunktur Meridyen TedavisiRenk Tedavisi: Hastalara klasik renk terapisi uygular. Kişiyi en çok etkileyen renk SCIO tarafından belirlenerek hastaya klasik renk terapisi uygulanır ve böylece hastanın iyileşme kapasitesi arttırılır.aynı zamanda kişilere belli bir süre tespit edilen renkte giysiler giymesi ve aksesuarlar kullanması önerilir.

Trivektör Tedavisi: Bu metod ile vücut frekansları Mora ve Bicom cihazlarındakine benzer bir şekilde filtrelenir. Trivektör Alanı ise maksimum sağlık içingerekli enerji dengeleme yapar.

Scalar Tedavi: Bu rezonans bölümü, insan hormon/endokrin sistemi ile çalışır. Bu tür tedavide uygulanan foton/infrared destek hastanın enerji düzeylerini arttırır ve hormon endokrin sistemini dengeler.

Allerji testi ve desenzitizasyon tedavisi: Bu sistem hastanın belirli hassasiyeti olan konularda tedavinin yapılmasını sağlar.

Homeopatik Aktivasyon Tedavisi: Bu yaklaşımda hastaya bir homeopatik remedinin enerjisi verilerek vücut bir tepki verecek şekilde uyarılır.bir nevi homeopati tedavisidir.

Ayrıca; Elektro-Akupunktur yolu ile ağrı kontrolü, ağrı için TENS, NLP aracılığı ile bağımlılık tedavisi,stres,depresyon,anksiyete, anti aging tedavisi, yağ dokusu mobilizasyonu gibi konularda etkilidir.

SCIO NLP Terapileri

İnsan bedeni esas olarak 3’lü bir bütünden oluşur; Ruh, Zihin ve Beden. Varoluşun en temel yapısı ise düşüncedir ve görebildiğimiz her şey öncesinde sadece bir düşünce şeklinde iken Zihnin bu sistemdeki görevi bilinç seviyesine ulaşan her bilgiyi analiz etmek, tanımlamak ve düşünceyi belirlemektir. Zihin beş duyu aracılığıyla topladığı bilgileri analiz ederken DNA frekans yapısı, bilinçaltı patternleri ve bu yaşamımızdaki deneyimlerle edininen çekirdek inançlar gibi bazı parametrelere bağlı olarak çalışır. Hayatın bizim kontrolümüzün dışında ilerlemesine sebep olan her şey zihnimizde hakim olan bilinçaltı düşünce ve buna bağlı olarak hissedilen duyguyla doğrudan ilişkilidir.

SCIO kuantum biofeedback sistemi ile uygulanan NLP (Neuro Linguistik Programming) terapileri derin bir düzlemde stres yönetimi için kişiye duygusal öncülük yapar. Kısıtlamalarımızdan, yanılsamalarımızdan ve kuruntularımızdan özgür kalmak için bize çıkış yolları gösterir.

SCIO Terapi Programları

Magnetik Biyorezonans ile Biofeedback yöntemlerinin Quantum Fiziği ile birleştirilmiş ve modern bilgisayar programı ile sabitlenmiş şekli olan Nobel ödüllü ileri teknoloji cihazı SCIO ile uygulanan terapiler geleceğin tıbbı niteliğindedir. Quantum Biofeedback Terapi temelini Homeopatiden alan, insanların ve maddelerin elektromanyetik titreşimlerini kullanarak etki eden, hiçbir yan etkisi olmayan, kanıtlanmış, biyolojik bir metottur.

Kilo Verme ve Kan Şekeri Metabolizması Yönetimi

Kilo verme ya da kan şekeri metabolizması bozukluklarında SCIO ile uygulanan protokollerde öncelikle sindirim enzimlerinin eksiksiz analizi yapılır. Tespit edilen bozuklukların düzenlenip dengeye getirilmesi sağlanır. Seanslarda kişiye özel olarak kan şekeri metabolizmasının düzensiz oluşunun ya da fazla kilo probleminin altında yatan asıl sebep ortaya çıkarılır ve tedavi edilir. Sindirim enzimlerinin yanısıra vücuttaki tüm mineral, aminoasit, hormon, vitamin ve diğer enzimlerin metabolizmalarının durumlarındaki kronik ve akut eksikliklerin belirlenip dengelenmesi ile içten dışa doğru bir iyileşmeye ve sağlıklı kiloya kavuşmaya zemin hazırlanmış olur. Ayrıca özellikle tiroid hormonlarının dengelenmesi, pankreas, karaciğer, kalın barsak gibi detox organlarının uyarılarak dengeye getirilmesi, yağ kırmaya yönelik biorezonans ve elektro-akupunktur terapiler uygulanmaktadır.İnsülin direnci ile ilgili tespitler yön vericidir aynı zamanda şeker yada nişasta un gibi bağımlılıklar TERS FREKANS UYGULAMASI İLE gideilir(sigaradaki nikotinin ters frekansıile sigara bırakma yöntemine benzer )

Fazla kilonun vücutta depolanmasına neden olan tüm metabolik bozukluklar incelenerek kişiye yönelik spesifik çalışmalar yapılır. Terapilerde mutlaka SCIO NLP çalışmalarıyla zihinsel ve duygusal olarak da iyileşmeye destek verilmektedir. Örneğin aşırı yeme dürtüsünün altında yatan duygusal nedenlerin ortaya çıkarılması ve bilinçaltındaki olumsuz kotların temizlenmesinin ardından kişiye kendisi, yaşadığı çevre ve hayatla ilgili yüksek farkındalık kazandırılması çalışmaların esas amacını oluştur

DNA Aktivasyonu

SCIO ile yapılan çalışmalarından en önemlisi DNA aktivasyonu ve bilinçaltı temizliğidir. Uygulanan Trivektör tedavisinin yanısıra DNA telomer tamiratı, DNA akımlarını güçlendirmek, DNA’daki 13. Kromozomun aktiflenmesi, sahip olduğumuz genler ve kromozomlar üzerindeki problemlerin düzeltilmesi gibi işlemler sayesinde duygusal, zihinsel ve ruhsal seviyelerde bütünlük sağlanır; bu genlerin taşıdığı, tüm hayatımızı yönetebilecek nitelikteki çekirdek inançları sağlıklı hale getitmek mümkün olur.

DNA aktivasyonu yapılmadan tüm enerjetik bedenlerdeki ve auradaki kirlenmeler, blokajlar ve dengesizlikler yaşantımızı olumsuz yönde etkilemeye devam eden enerjiler olarak hayatımızda etkisini gösterecektir. Tüm bunlar yaşamsal tıkanıklıklara, durgunluğa, olumsuzluğa sebep olur. DNA akımları sağlıklı duruma getirildildiğinde,mutluluk, huzur, sevinç, memnuniyet, başarı, amaç ve bolluk, bereket gibi birçok olumlu etki hayatımıza gelir.

NLP (Neuro Linguistik Programming)

NLP, yani Beyin Duygu davranış Programlama yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünmede davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, . Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir takım yöntemler sunar.

SCIO ile uygulanan NLP terapileri, spesifik olarak kişinin bilinçaltı kalıplarını ve duygularının çok detaylı bir analizini yapmamıza olanak sağlar. Kişide doğuştan itibaren hafızada depolanan duygusal travmaların tespit edilip bu tabloların dönüştürülmesi sağlanır. Ayrıca kişinin üzerinde çalışacağı konular hakkında bilgilendirilmesi sonucu artan farkındalıkla, var olan blokajlar enerjetik bedenlerden temizlenmeye başlar. Böylece kişide duygusal iyileşme ve beden iyileşmesi için gerekli zemin hazırlanmış olur.

SCIO nun bir biilinçaltı temizleyicisi olarak kişide yaptığı değişiklik, bilinç altına gönderilen pozitif mesajlarla yeni nöron ağlarının oluşturulmasının sağlanmasıdır. Böylece yeni düşünce kalıbının yerleştirilmesi mümkün hale gelmektedir. Tedavi sürecinde kişiden yeni sağlıklı düşünce kalıbını, olumlamaları desteklemesi istenmektedir.

ANTI –AGING

Anti-aging terapilere yaşlanmaya asıl sebep olanenzim ekikliklri koenzim vitamin minerak eksikliklerinin ortaya çıkarılmasıyla başlanır. Kişinin hücre yaşlanma hızı tespit edilip altta yatan duygusal ve metabolik nedenler ortaya konulur. DNA Telomer onarımı, enzim, hormon, mineral ve aminoasit metabolizmalarının düzenlenmesi, Co-enzim Q artırımı, gibi terapilerin yanında daha genç ve estetik bir görünüm için cilt, yüz, saç ve boyun bölgelerine spesifik olarak doku yenilenmesini sağlayan biofeedback terapiler de uygulanır.

SCIO ile tedavi, her maddenin sahip olduğu, o maddeye özgü, sağlıklı frekansların tedavi amaçlı kullanılması esasına dayandığı için cihazın içinde barındırdığı Bach Çiçeklerinin enerjileri, şifalı kristal taşların enerjileri, aroma terapi, esansiyel yağların enerjileri ve gençleşmek için özel olarak hazırlanmış homeopatik remedilerin enerjilerinin kişinin ihtiyacına yönelik olarak uygulanmasıyla yaşam kalitesinin artırılması hedeflenir. Ayrıca biofeedback ile stres azaltımı yapılarak kişinin kaliteli bir yaş-alma süreci yaşamasına zemin hazırlanmaktadır.antiaginde hormonları dengeleme de çok önemlidir.

Zeka Güçlendirme ve Dikkat Eksikliği Tedavisi

Öğrenme güçlükleri ve Öğrenme Bozuklukları, Dikkat Eksikliği, Odaklanma sorunları, Otizm ve Disleksi gibi problemler, Hiperaktivite ve Dürtü Kontrol Bozuklukları dahil bir çok sorunun çözümünde etkin bir iyileşme gözlemlemek ve özellikle çocuk, genç ve ergenler üzerinde uygulanan zeka güçlendirme ve IQ artırımı gibi terapi protokolleri sayesinde okul ve sınav dönemlerinde yüksek başarı kaygısız sınav Quantum Biofeedback yöntemleriyle mümkündür.

Terapilerde öncelikle kişinin beyninde hangi dalga formlarının hakim olduğu tespit edilir. Alfa, Beta, Teta ve Delta dalgarı bazında yapılan ölçümden sonra dengeleme yapılır . İnsanda öğrenmenin, odaklanmanın ve yaratıcılığın sözkonusu olduğu Alfa dalgasının baskın olması sağlanır. Beynin tam kapasite ile sağlıklı çalışmasına engel olan Besin, Vitamin, Mineral ve Aminoasit eksiklikleri tespit edilip gerekli uyaranlar yardımıyla bu eksik olan maddelerin vücuttaki emilimi artırılarak olması gereken seviyeye getirilmesi için kişi uyumlanır.

Özellikle Dikkat Eksikliği, Odaklanma Problemleri, Hiperaktivite ve Dürtü Kontrol Bozuklukları gibi sorunların yaşanmasına neden olan duygusal sebepler de tespit edilerek tam bir iyileşme için bilinçaltı çalışmaları da tedavi süresine eklenmelidir.

Allerji Tedavisi

Vücudun besin maddeleri başta olmak üzere aşırı duyarlı olduğu her türlü maddenin tespit edilmesinin ardından, spesifik olarak bu maddelere karşı hassasiyetin giderilmesi için desensitizasyon çalışmaları yapılır. Ayrıca duygusal ve mental seviyelerde de temizlik yapılmalıdır.

Besin Hassasiyet Desensitizasyonu

Günümüzde işlenmiş gıda ve ürünlerde daha fazla olmak üzere pek çok gıda ve gıda dışı kullanılan maddelere karşı hassasiyet ve gıda intoleransı , çeşitli metabolik rahatsızlıklara eskiye oranla daha sık rastlanmaktadır.

Sindirim metabolizmasını dengelemek, allerji ya da hassasiyetimizin olduğu tüm besinleri ortaya çıkarıp bu gıdalara karşı aşırı duyarlılığı ortadan kaldırabilmek için SCIO ile kişiye özel desensitizasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Bağımlıklıklar VE Sigara Bırakma

Bağımlılıklardan kurtulmak, tüm zararlı davranış kalıplarını ve alışkanlıkları bırakmak ve tam bir iyileşme sağlamak ancak bütüncül bir yaklaşımla mümkün olabilir. Çünkü bağımlılıklar ancak fiziksel, zihinsel ve duygusal yönlerden ayrı ayrı ele alınarak ve neden-sonuc ilişkisi içerisinde değerlendirilerek bilişsel olarak tedavi edilebilir. Ayrıca içsel ve çevresel tüm stres faktörlerinin ve duygusal bağımlılıklarında azaltılması sağlanmalıdır.

Bağımlılık konusunda kalıcı bir çözüm elde edebilmek için amaçlanan nokta, değişime ve dönüşüme niyetli kişiye quantum prensiplerinin ve düşünce gücüyle hayatını yönlendirebileceğinin öğretilmesidir.Kişiye zarar vediği tespit edilen duygu ve düşünce formlarının farkındalık düzeyine getirildikten sonra değiştirilmesi esastır.

Örneğin sigarayı bırakmaya karar vermiş kişilere vücutta sigaraya karşı nikotinin ters frekansı yanısıra bağımlılık terapisi, bilinçaltı bağımlılık kotları tespiti ve tedavisi, elektro akupunktur ile spesifik olarak organlara yönelik dejenerasyon ve metabolik onarım çalışmaları ve biyorezonans ile stres azaltma terapileri birlikte uygulanarak iyileşme gözlemlemek mümkündür. Sigara bırakmada nikotinin biran önce vucuttan atılması için detoks proğramı uygulamakta şarttır.

SCIO ile tedavi temelini homeopatiden aldığı için her maddenin sahip olduğu, o maddeye özgü, elektromanyetik titreşimler yani frekans kalıpları tespit edilip kişiye terapi amaçlı verilebilmektedir. Sigaraya karşı allersode yaratmak için ilk seansta kişiden son bir sigara içip, izmarit kısmını cam bir tüp içerisine koyması istenir. SCIO’nun maddelerin frekans kalıplarını tespit etmek için kullanılan paneline kişinin içtiği son sigara ile tükürük örneği yerleştirilir. Bu tükürük örneğinden ve sigara izmaritinden, “kişiye özel” nikotin elektromanyetik frekans kalıbı çıkarılır. Tespit edilen bu frekans kalıbı ters çevrilip 64 kat artırıldıktan sonra suya yüklenerek (homeopatik remedi hazırlayarak) ya da elektrotlar ve manyetik minder aracılığıyla vücuda geri verilerek vücutta allersode yaratılmış olur. Seans sonrasında kişinin bünyesi sigarayı yabancı bir madde gibi algılamaya ve sigarayla daha önce hiç tanışmamış gibi davranmaya başlar. Baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü ve sinirlilik gibi nikotin yoksunluğu belirtileri ortaya çıkmaz. Vücut sigarayı yabancı bir madde olarak algılayacağı için hızla bu maddeden kurtulmaya çalışır.

Seanslar yaklaşık 1-1,5 saat sürmektedir. Sigara Bırakmada çoğu kez tek seans yeterli olmakla birlike nadiren birkaç seans gerekebilir.

Basitçe Kuantum Biofeedback sistemi insanlarda ortaya çıkan enerjisel dengesizlikleri, stresi ve dolayısıyla oluşan sağlık sorunlarını dengelemede destek ve tamamlayıcı olan ileri teknoloji ile çalışan bir bütünsel dengeleme ve uyumlanma cihazıdır.